Wczesna interwencja terapeutyczna

Wczesną interwencję terapeutyczną realizujemy w dwóch formach:

 1. codzienne uczestnictwo dziecka w przedszkolu (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • oferta taka sama jak dla dziecka zdrowego,
 • integracja dziecka z innymi dziećmi,
 • dokonanie zindywidualizowanej oceny profilu psychoedukacyjnego PEP-R dziecka,
 • opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-terapeutycznego dziecka,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z oligofrenopedagogiem i terapeutą,
 • terapie, wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności, wskazane w podstronach,
 • zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów,

      2. miesięczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych ( opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) dzieci w wieku od 0 do 5 lat,

 • integracja dziecka z innymi dziećmi,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z oligofrenopedagogiem i terapeutą,
 • konieczne terapie, wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności, wskazane w podstronach,
 • zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przyjmowane jest do nas za darmo, korzystając z wszystkich propozycji.

Dziecku z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy 8 godzin miesięcznie za darmo. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych godzin.

Bezpłatna oferta nie dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w innej placówce.

Dla tych dzieci proponujemy płatną ofertę, uwzględniającą ich indywidualne potrzeby.

Dlaczego my?
Tworzymy środowisko pełne stymulatorów nie tylko w zakresie sensoryki. Dziecko poznaje podstawy codziennego dnia, języka polskiego, matematyki, środowiska przyrodniczego poprzez zabawę z unikatowymi pomocami edukacyjnymi. Jesteśmy jedyni w powiecie wieluńskim, którzy pracują zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. W naszym przedszkolu przygotowaliśmy salę sensoryczną. Mamy również teren zamknięty z certyfikowanym placem zabaw. 

Nasze przygotowane otoczenie wzbogacone jest poprzez świetnie przygotowanych fachowców. Codziennie pracuje u nas nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog. terapeuta. Jej umiejętności są doceniane przez rodziców. Rozumie dzieci niepełnosprawne i wspaniale z nimi współpracuje, gdyż sama wyrastała w środowisku rodzinnym z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Wspólpracujemy także z: 

 1. certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, 
 2. certyfikowanym terapeutą Johannsena, 
 3. neurologopedą,
 4. logopedą, 
 5. certyfikowanym terapeutą dysleksji, 
 6. fizjoterapeutami,
 7. arteterapeutą. 

Organizujemy dwa razy w miesiącu dogoterapię. Raz w tygodniu spotkanie z muzykiem. Co miesiąc spotykamy się z aktorami, muzykami i tancerzami. Jest to również rodzaj terapii. 

Trwają rozmowy z hipoterapeutą. 

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori