Sensorek

Zajęcia „Sensorek” mają na celu zapobieganie w przyszłości trudnościom w czytaniu, pisaniu, liczeniu
i innych czynności szkolnych, które są szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Treści edukacyjne wchodzące w skład programu obejmują ćwiczenia z zakresu:

  1. percepcji wzrokowej-zdolności do rozpoznawania i różnicowania np. wyszukiwanie różnic na dwóch obrazkach; ćwiczenia z tego obszaru sprzyjają nauce czytania, pisania,
  2. percepcji słuchowej - rozpoznawanie zjawisk i obiektów na podstawie wydawanych przez nie dźwięków, które sprzyjają zdolnościom mówienia, nabywaniu wiadomości i sprzyjają ogólnemu rozwojowi umysłowemu,
  3. integracji sensorycznej, która odbywa się na zasadzie zabawy, ale dostarcza ona także dzieciom różnych doznań poprzez stymulację określonych zmysłów,
  4. umiejętności matematycznych, podczas których dzieci mają możliwość przeliczania, porównywania, segregowania,
  5. rozwoju emocjonalnego: współpraca, zrozumienie swoich emocji i ich wyrażanie przez taniec, sztukę, kształtowanie prospołecznych cech tj. troska o innych, dzielenie się, chęć pomocy drugiej osobie. 

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori