Rekrutacja

Program "Mądrzy Rodzice" kierujemy do trzech grup odbiorców:

  1. rodziców lub prawnych opiekunów ( szkolenia rozpoczną się po utworzeniu grupy 15-osobowej),
  2. organów oświatowych, prowadzących placówki publiczne, niepubliczne lub prywatne,
  3. przedsiębiorców - szkolenie dla pracowników.

Koszt kursu dla jednego kursanta to 400 zł.

Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 668 281 746.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori