Program nauczania

W naszej placówce pracujemy w oparciu o własny program autorski „Potęga serca, umysłu i ciała dziecka” ( mgr Małgorzata Kalemba), który jest wynikiem prawie 30-letniej pracy pedagogicznej w służbie dziecka. Jest innowacyjny, gdyż adresatem jego jest pojedyncze dziecko, a nie jednorodna grupa przedszkolna. Nowatorstwo polega na wprowadzeniu zmian zarówno programowych jak i metodyczno-organizacyjnych. Dotyczą modyfikacji programowej, organizacji kształcenia i wychowania, a także zastosowanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Drugim wspierającym nas programem jest "Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." Renaty Czekalskiej, Aleksandry Gaj, Barbary Lauba, Joanny Matczak, Anny Piecusiak, Joanny Sosnowskiej. Program został opracowany przez zespół nauczycielek z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi na podstawie własnej pracy metodą Montessori.

Wybrałam go nie tylko dlatego, że jest zgodny z założeniami pedagogiki Marii Montessori, ale także ze względu na autorki. Zawsze cenię te programy, które zostały napisane przez praktyków. Tak jest i w tym przypadku. Analizując różne programy stwierdziłam, że jest on mi najbliższy, zawiera metodę i formy pracy, według których pragnę, aby uczyli się nasi mali "Odkrywcy Wiedzy".

Wybrałam program "Odkryjmy Montessori raz jeszcze…." również z tego względu, że został doceniony przez autorytety pedagogiki. Otrzymał II nagrodę w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego, zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w sierpniu 2009r. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jest zgodny z nową podstawą programową.

Zespół redakcyjny dostosował treści pedagogiki Marii Montessori do wymagań współczesnego świata. Zintegrował je z innymi istotnymi aspektami wychowania, jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne.

Program uwzględnia następujące obszary tematyczne:

  • bezpieczeństwo, adaptacja, integracja,
  • ćwiczenia praktycznego dnia,
  • kształcenie zmysłów,
  • edukacja matematyczna,
  • edukacja językowa,
  • wychowanie religijne,
  • wychowanie dla kultury życia,
  • wychowanie przez sztukę.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori