Pojęcie prewencji w przedszkolu

Pojęcie prewencji w słowniku pedagogicznym określa ten termin, jako wyprzedzanie, zapobieganie pewnym zjawiskom. Prewencja polega na uświadamianiu o skutkach pewnych zachowań, czyli ma ona wychowawcze oddziaływanie profilaktyczne[1]. W słowniku jest ona opisana bardzo surowo, a każde przestępstwo powinno nieść za sobą wysoką karę. Jeżeli chodzi o przedszkole to wykorzystuje się prewencje w bardziej wesoły sposób, dlatego że jej odbiorcami są jeszcze dzieci. W swych działaniach jednak nie zapomina się o tym, że mają one zapobiegać jakiemuś konkretnemu zjawisku. W ostatnim czasie bardzo dużo jest akcji prewencyjnych przeprowadzanych w przedszkolach. Jedną z nich może być zaproszenie policjanta do przedszkola, który przedstawia i opowiada o zagrożeniach, jakie mogą pojawić się na podwórku czy na drodze. Dla przedszkolaków pojawienie się policjanta na pewno jest dużą atrakcją. Inna akcja prowadzona również przez policjantów miała na celu zapobiegać zjawisku pogryzień dzieci przez psy, dzieci dowiedziały się jak się zachować podczas niebezpiecznej sytuacji.     Przez cały rok prowadzone są akcje dotyczące: bezpieczeństwa na wakacjach, bezpieczeństwa podczas zabawy zimą, bezpiecznych kontaktów z osobą nieznaną itp. W przedszkolach stosowana jest również profilaktyka przeprowadzana przez nauczycieli czy psychologów. Jednym z problemów jest pojawiająca się już w przedszkolu agresja. Nauczyciele stosują różne metody przeciwdziałania zaczynając od zakazów, czasowych wykluczeń z zajęć, wyznaczaniu dodatkowych prac a kończąc na zabawie, która w jakiś sposób rozładuje napięcie dzieci. Praca z dzieckiem agresywnym jest bardzo trudna, ale najważniejsze jest to, aby zacząć profilaktykę już od najmłodszych lat, pokazać dzieciom, czym ta agresja jest, że każdy człowiek ją ma i jak można z nią walczyć[2].

            Z najnowszych badań wynika, że coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym przejawia deficyt umiejętności psychologicznych i społecznych. Przejawia się to takimi zachowaniami jak: przeszkadzanie innym, płacz, krzyk, wędrowanie po sali bez celu, gryzienie, bicie, niszczenie zabawek, kopanie dorosłych, izolowanie się, brak samoobsługi i współpracy z innymi. Takie zachowania zakłócają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Doprowadza to do tego, że dzieci w późniejszym okresie będą miały problemy z nauką czy też będą sięgały po środki odurzające. Widać tutaj dokładnie, że najważniejszy jest okres przedszkolny i wczesnoszkolny. Literatura przedstawia, że dzieci w wieku od 4 roku życia do 8 lat cechują się największą plastycznością. Wczesna interwencja może zagwarantować wychowawcom i dzieciom sukces.

 

mgr Martyna Galińska


[1] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.

[2] E. Bocheńska , Przedszkolne zabawy przeciwko agresji, ,,Edukacja i Dialog" 2002, nr 3, s. 15.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori