Odkryj swoje dziecko - podstawowe założenia pedagogiki Marii Montessori

Maria Montessori (wybitny lekarz i pedagog) stworzyła swoją unikatową i wspaniałą metodę uczenia się dziecka, opartą na jego obserwacji. Zwróciła uwagę pedagogów, psychologów i innych specjalistów na dziecko jako istotę aktywną i zdolną do koncentracji, która samodzielnie kształtuje własną osobowość, indywidualność. Warunkiem jak najwszechstronniejszego rozwoju dziecka jest przygotowane otoczenie, ale również odpowiednio przygotowany rodzic i nauczyciel. Zadaniem ich jest pomoc, wsparcie, ale tylko w tym wypadku, gdy dziecko o nie poprosi.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Maria Montessori określa dziecko jako istotę zdolną do budowania niezależnej osobowości, potrafiącą swobodnie rozwijać uzdolnienia, zainteresowania i mocne strony.

Wybitna Włoszka zaobserwowała podczas pracy z dziećmi, że:
1.    dziecko potrafi samo dokonać wyboru,
2.    lubi powtarzać ćwiczenia,
3.    ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeżeli jest zainteresowane tym, co robi,
4.    lubi porządek i sensowne zajęcia,
5.    nie domaga się nagrody ani kary,
6.    poczucie godności wzrasta u dziecka, gdy ma możliwość dokonania wyboru zajęcia i czasu na nie.

Dziecko, któremu dano szansę samodzielnego rozwoju, wykazuje następujące cechy:  
  1.    zamiłowanie do porządku,
  2.    zamiłowanie do pracy,
  3.    spontaniczną koncentrację,
  4.    umiłowanie rzeczywistości i własnego otoczenia, które prowadzą do rozwoju twórczych możliwości,
  5.    zamiłowanie do ciszy i pracy w pojedynkę
  6.    wysubtelnienie zmysłu posiadania,
  7.    posłuszeństwo, oparte na swobodnych aktach decyzji,
  8.    niezależność i inicjatywę,
  9.    wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji,
10.    spontaniczną samodyscyplinę,
11.    radość, która była centrum zainteresowania Montessori.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori