Narodziny - najważniejszy dzień w życiu dziecka

"Wielkość ludzkiej osobowości zaczyna się z chwilą narodzin."
Maria Montessori

Narodzenie same w sobie jest cudem życia. Otacza go specyficzna, bardzo podniosła i największa magia. Jednak życie dziecka zaczyna się już w łonie matki. Według Marii Montessori stadium embrionalne jest kluczowym okresem dla rozwoju dziecka. Zwraca ona szczególną uwagę na czas od trzeciego tygodnia po poczęciu do końca drugiego miesiąca ciąży. W tym okresie powstają wszystkie układy i organy ciała, formułuje się całe ciało fizyczne.

Pod koniec drugiego miesiąca ciąży embrion staje się płodem, który jeszcze nie jest gotowy do porodu. Nowopowstałe ciało nie potrafi jeszcze samodzielnie utrzymać życia. Płód potrzebuje kolejnych siedmiu miesięcy, aby osiągnąć dojrzałość, która pozwoli na samodzielny rozwój fizycznego ciała. Ważne w tym okresie jest ciało mamy, która powinna zadbać o nie, czyli właściwie się odżywiać i odpoczywać. Rozwijający się embrion jest ogromnie wrażliwy na negatywne wpływy środowiska. Narkotyki, alkohol, nikotyna, wirusy itp. mogą mieć niszczycielski wpływ na rozwój embriona, skutkując wrodzonym niedorozwojem. W momencie narodzenia wszystkie układy są już gotowe do samodzielnego funkcjonowania, ale potrzebny jest jeszcze dodatkowy czas, aby dziecko osiągnęło w pełni dojrzałość.  Okres ten staje się coraz wolniejszy z czasem, jak dziecko staje się coraz starsze, przez pierwsze sześć lat i ponad.

Maria Montessori zwróciła uwagę na to, że każde dziecko rodzi się z narzędziem, umożliwiającym jak najpełniejszy rozwój. Nazwała go chłonnym umysłem, czyli specyficznym sposobem funkcjonowania umysłu, jaki ma miejsce u dzieci poniżej szóstego roku życia. Chłonny umysł działa na dwóch poziomach. Pierwszy to nieświadomy, charakterystyczny dla dzieci od chwili urodzenia do  lat trzech, a drugi świadomy od lat trzech do sześciu.

Poniżej trzeciego roku życia dziecko wchłania wszystkie informacje jak „gąbka”, jednakże nie jest ich świadome rzeczy, których się uczy i przyswaja. Świadomość taką zaczyna zyskiwać dopiero między 2,5 a 3 lat życia. Starsze dzieci stają się coraz bardziej świadome przyswajanych informacji. Zdaniem dr Marii Montessori małe dziecko nie tylko przyjmuje informacje, ono również używa informacji i doświadczeń jako materiału do budowania siebie jako istoty ludzkiej. Dr Montessori nazwała to zjawisko procesem budowy psychosomatycznej, który w znacznym stopniu wspomaga odpowiednio przygotowani rodzice czy też właściwie przygotowane otoczenie.

Świadomi i mądrzy rodzice chcieliby poznać nie tylko powyższe informacje, ale i wiele innych, dotyczących rozwoju psychofizycznego dziecka, prawidłowego odżywania i pielęgnacji. Stąd pomysł założenia grupy wsparcia Mądrych Rodziców w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Odkrywcy Wiedzy”.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori