Nabór do "zerówki"

 Jak przygotowujemy pięciolatka do rozpoczęcia szkolnej edukacji? 

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”. 

- Maria Montessori

Od 1 września 2014r. sześciolatki urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008r. idą do szkoły,
a w następnym roku już wszystkie dzieci z rocznika 2009r.
14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.
Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.
Od 1 września 2014 r.:
- obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
- spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).

Od 1 września 2015 r.:
obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Pragniemy dla naszych dzieci, aby przejście do szkoły było bardzo płynne i jak najmniej stresowe. Taką możliwość daje mu roczne przygotowanie przedszkolne w naszym Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Odkrywcy Wiedzy” z wiodącą metodą nauczania Marii Montessori. Metoda Włoszki to metoda obserwacji, przy pomocy której odkryła w dzieciach głęboko skrywaną zdolność do koncentracji, tak potrzebną
w drodze doświadczania sukcesu na kolejnych szczeblach rozwoju. Fundamentem tej metody jest czteroelementowy C.O.R.E., czyli:

  1. Connect – nawiązać kontakt z dzieckiem,
  2. Obtain – uzyskać informacje o dziecku,
  3. Reflect – zastanowić się, obserwować,
  4. Engage – zaangażować się w pomoc w rozwoju dziecku.

C.O.R.E. dostarcza nam wiele informacji o dziecku, jego mocnych stronach, wyjątkowych zdolnościach, sposobach uczenia się i osobowości. Obserwowanie i czerpanie wiedzy od dziecka to bardzo ważne zadanie. Od urodzenia dzieci uczą się nieprzerwanie poprzez ćwiczenia np. obracania się na drugi bok, siadania, czworakowania, chodzenia itd. Naszą rolą jest podsycanie pragnienia tej wiedzy.  

W naszej placówce nie ma zabawek, ale ich rolę świetnie zastępują pomoce edukacyjne, opracowane
przez Marię Montessori. Swój materiał rozwojowy podzieliła tak naprawdę na kilka edukacji. Wyróżniła następujące pomoce: do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania kosmicznego oraz wychowania religijnego. U nas wychowanie religijne zostawiamy w kwestii rodziców i nie prowadzimy nauczania religii, w związku z tym, że w Wieluniu są różne wyznania religijne. W takim wypadku nie możemy tylko prowadzić religii chrześcijańskiej. W zamian tego grudzień to miesiąc Światła, a którym w dostosowanym do dziecka zakresie informujemy go o różnorodności religijnej poprzez zabawę, także o zwyczajach chrześcijańskich.

Prowadzimy również zajęcia grupowe jako przegotowanie do szkoły, gdzie dominuje ta forma.

Włoszka dostrzegła, że odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawę do indywidualnego rozwoju każdego dziecka, stymulacji sensorycznej i bazy powstania pełnej koncentracji. Są to niewątpliwie czynniki wpływające na sukces w utrwalaniu i opanowywaniu każdej nowej umiejętności przez dziecko oraz wpływają na dobre przygotowanie przedszkolne do szkoły.

Więcej informacji o metodzie i naszej placówce można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori