Misja i wizja

Misją naszego przedszkola jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego naturalnej motywacji poznania, pobudzenie do działania, wzmacnianie i urzeczywistnianie jego możliwości twórczych. Stosowanie metody Montessori, która stanowi podstawę naszej pracy daje dziecku najlepszy start w dorosłe życie. Pedagogika Montessori jest jedyną pedagogiką, która opiera się na duchowym planie rozwoju dziecka. Mały Odkrywca w naszym przedszkolu uczy się całym ciałem. Rozwija się motorycznie, emocjonalnie, społecznie, duchowo i intelektualnie. Inicjujemy sytuacje, w których dziecko często odczuwa sukces, wspierając jego zmysł absorbujący, czyli niepowtarzalną zdolność do nauki. Radość z dobrze wykonanego zadania jest najlepszym czynnikiem motywującym do podejmowania działań na coraz wyższym poziomie.

Otoczenie przedszkolne jest tak przygotowane, aby dziecko uczyło się za pomocą zmysłów. Tworzymy środowisko pełne stymulatorów. Dziecko uczy się tu na drodze praktycznego działania we własnym tempie. Same decyduje, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić temat. Wiedza zdobywana jest poprzez pracę na konkretnych pomocach. Mały Odkrywca uczy się obserwując swoje otoczenie. Nie oceniamy dziecka, dając mu tym samym możliwość uczenia się dla samej przyjemności. Nauczyciel w naszym żłobku i przedszkolu to przyjaciel i towarzysz dziecka.

Nadrzędnymi celami wychowawczymi u Odkrywców Wiedzy są:

 • pomoc każdemu dziecku w pełnym wykorzystaniu swoich możliwości rozwojowych i poznawczych,
 • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania wiedzy, aktywnego poznawania świata,
 • pobudzanie i umożliwienie pełnego rozwoju społecznego i emocjonalnego,
 • wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie czy uzależnieniu od nagrody,
 • formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku dla pracy innych,
 • osiąganie spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
 • stworzenie możliwości i zachęcanie dziecka do wyrażania samego siebie w różnych formach ekspresji,
 • umożliwienie przeżywania radości tworzenia, uczenia się,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • wprowadzenie w dziedzictwo światowe, kultury narodowej, regionalnej,
 • rozwijanie zainteresowania problemami globalnymi,
 • przestrzeganie zasad życia społecznego,
 • przygotowanie do podejmowania nowych zadań edukacyjnych na wyższym etapie kształcenia.

Wizja

Odkrywca Wiedzy, gdy ukończy naszą placówkę będzie posiadał następujące cechy:

 • zamiłowanie do porządku, więź z otoczeniem naturalnym i kulturowym,
 • zamiłowanie do pracy,
 • spontaniczną koncentrację i wytrwałość w pracy,
 • umiłowanie rzeczywistości i własnego otoczenia,
 • wysubtelnienie zmysłu posiadania, czego źródłem i cechą jest miłość do świata przedmiotów, skierowana nie na ich posiadanie, ale na więź między ulubioną rzeczą a umysłem – więź, która umożliwia tworzenie,
 • posłuszeństwo związane wzajemną zależnością z kształceniem woli i oparte na swobodnych aktach decyzji,
 • niezależność i inicjatywę,
 • umiejętność wzajemnej pomocy,
 • spontaniczną samodyscyplinę,
 • radość z bycia sobą i świadomej możliwości dokonywania zmian.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori