Metoda Marii Montessori ratunkiem dla indywidualizacji nauczania

Maria Montessori (źródło: wikipedia.pl)Każde dziecko jest inne. Ma swój wewnętrzny plan rozwoju, charakterystyczne indywidualne cechy osobowości. Wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami, zdolnościami, które się rysują w różnym okresie życia. W porę niedostrzeżone mogą zaniknąć bezpowrotnie.

Aby tak się nie stało obowiązkiem każdego rodzica i nauczyciela jest stworzenie optymalnego, pobudzającego do rozwoju otoczenia, pełnego impulsów, bodźców, zachęcających do działania. Tu dziecko powinno mieć swobodę wyboru materiałów, działań i odkryć. Maria Montessori doszła do wniosku, że nauczyciel powinien przejawiać entuzjazm i zachęcać dzieci do pracy, ale nie przez wykład, ale swoją własną, zaangażowaną postawę. Przy tym powinien systematycznie obserwować dziecko i posiadać pełną wiedzę na jakim etapie rozwoju znajduje się ono. Być gotowym w każdej chwili udzielić pomocy, gdy dziecko o nią poprosi.

Dostrzegła to wiele lat temu Włoszka Maria Montessori ( 1870 – 1952), wybitna postać dla której najważniejsze było każde dziecko. Z zawodu była lekarką. Jako pierwsza kobieta we Włoszech ukończyła studia medyczne. Stworzyła pierwsze przedszkole i szkołę początkową, w której dzieci nauczano według jej własnej metody.
Podmiotem tej metody było dziecko i nieograniczone możliwości jego inteligencji. Zwracała uwagę na to, że ma ono ogromną potrzebę odkrywania, ciekawość, chęć poznania.
Pedagogika Marii Montessori jest jedyną, której podłożem powstania jest duchowy plan rozwoju dziecka.

Wybitna Włoszka zaobserwowała podczas pracy z dziećmi, że:

  1. dziecko potrafi samo dokonać wyboru,
  2. lubi powtarzać ćwiczenia,
  3. ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeżeli jest zainteresowane tym, co robi,
  4. lubi porządek i sensowne zajęcia,
  5. nie domaga się nagrody ani kary,
  6. poczucie godności wzrasta u dziecka, gdy ma możliwość dokonania wyboru zajęcia i czasu na nie.


Aby stworzyć naszym dzieciom jak najlepsze warunki dla zaspokojenia ich potrzeb wybrałam metodę Marii Montessori, gdyż uważam, że ona najpełniej pomoże dziecku w realizacji jego planów życiowych.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori