Mali aktorzy

Mali aktorzy to zajęcia teatralne i dramowe, pomagające w przełamaniu przez dziecko nieśmiałości. Rozwijają twórcze myślenie oraz dbałość o poprawną wymowę. Dziecko w wieku przedszkolnym ma ogromną potrzebę wyrażania się za pomocą różnych form i różnej aktywności. Ponadto jego wyobraźnia i fantazja nie jest niczym ograniczona ani skrępowana.  Zajęcia opierają się na metodzie dramy, która w szczególny sposób odwołuje się do indywidualności każdego dziecka, uczy ona rozwiązywania własnych problemów oraz umożliwia ich przeżycie. Daje również możliwość wejścia przez każde dziecko w rolę nie tylko aktora, ale także scenarzysty, projektanta dekoracji, strojów i rekwizytów, ale także samodzielnego wykonania ich. Zajęcia teatralnych pozwalają także młodemu człowiekowi na obcowanie z literaturą.

Dzięki tym zajęciom dziecko:

  1. ma możliwość wyrażenia własnej ekspresji twórczej,
  2. doskonali pamięć potrzebną do opanowania tekstów w przygotowanych przedstawieniach,
  3. kształtuje postawę odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią odbierającą prezentowany tekst,
  4. rozwija indywidualne uzdolnienia,
  5. rozwija aktywność twórczą w zakresie słowa mówionego,
  6. poznaje główne formy teatralne, słownictwo i wiadomości, dotyczące pojęcia „Teatr”.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori