Lekcje ciszy

W  naszym przedszkolu bardzo ważne miejsce zajmują lekcje ciszy, których nie ma w tradycyjnych przedszkolach. Są one charakterystyczne dla wszystkich przedszkoli Montessori.

Lekcje ciszy przynoszą dziecku wiele ważnych umiejętności i budują poczucie własnej wartości. Dziecko staje się panem swoich ruchów. To ono może zdecydować, że wszystkie części ciała pozostają teraz w bezruchu, a nagroda za to jest wielka – wewnętrzna satysfakcja z własnych zdolności i fascynacja, jaką przynosi poznanie absolutnej ciszy. Dziecko staje się bardziej zdyscyplinowane i potrafi zauważać potrzebę ciszy w takich miejscach jak kino, teatr itd. a jest to doświadczenie tym cenniejsze, że pochodzi ono z własnej woli dziecka, a nie z narzuconych przez dorosłych nakazów.

 

Cele lekcji ciszy:
• Doskonalenie umiejętności wdzięcznego sposobu chodzenia.
• Uzyskanie całkowitej równowagi.
• Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
• Ćwiczenia woli, wytrwałości, świadomego izolowania się od bodźców zewnętrznych.
• Rozwijanie koncentracji uwagi.
• Ćwiczenie skupienia uwagi.
• Koncentrowanie się na tym co jest tu i teraz.
• Osiąganie samodzielności i pewności siebie.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori