Kadra

Małgorzata Kalemba

Dyrektor przedszkola, doradca metodyczny, wychowawca grupy przedszkolnej - mgr Małgorzata Kalemba (wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego; statut nauczyciela dyplomowanego; 31-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 27 lat jako nauczyciel nauczania zintegrowanego - klasy I-III w Zespole Szkół Samorządowych w Grębieniu).

Ukończone liczne kursy i szkolenia, pomagające w doskonaleniu warsztatu zawodowego. Najważniejsze z nich to:

 1. roczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego / przedszkole, kształcenie zintegrowane/, nadający uprawnienia nauczyciela montessoriańskiego (Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi),
 2. certyfikat Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej w Chester (Anglia), uprawniający do prowadzenia grupowej diagnozy i terapii u dzieci z trudnościami w nauce,
 3. roczny kurs na doradcę metodycznego,
 4. kurs "Ratujemy i uczymy ratować", przeprowadzony przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którego założeniem było zdobycie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. kurs na kierownika i opiekuna placówki kolonijnej,
 6. kurs na kierownika i opiekuna wycieczek oświatowych.

  Brała udział w:
 • IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Montessori "Inspiracje",
 • I Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej "Montessori - świat w dłoni dziecka",
 • Seminarium "Mistrzostwo pedagogiczne - droga nauczyciela Montessori",
 • Seminarium "Edukacja w systemie pedagogicznym Marii Montessori - doświadczenia niemieckie".

Prywatnie jest mamą sześciorga dzieci, co wzmacnia jej duże kompetencje w zajmowaniu się dziećmi.

Zainteresowania:

a. otwarte i aktywne formy nauczania, pomagające każdemu dziecku rozwijać się wszechstronnie,
b. pasjonata i zwolennik Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
c. promowanie nowoczesnych metod nauczania dzieci, pedagogiki alternatywnej poprzez działania:
d. zainteresowania zagadnieniami regionalizmu, promowanie tradycji i obyczajów regionalnych,
e. turystyka górska piesza oraz samochodowa.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori