Gadusiowo

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji. Zatem niezbędne jest, aby mowa dziecka była prawidłowo rozwinięta, stąd nasze zajęcia "Gadusiowo".

 

Poprzez zabawy z logopedią chcemy osiągnąć to, aby dziecko potrafiło:

 1. stworzyć ogólną podbudowę do prawidłowej artykulacji głosek,
 2. przygotować narządy mowy do wykonywania złożonych ruchów artykulacyjnych,
 3. prawidłowo wyczuwać położenie języka i warg,
 4. rozpoznawać różne odgłosy,
 5. rozwijać logiczne myślenie,
 6. ćwiczyć spostrzegawczość wzrokową,
 7. dokonać podziału wyrazu na sylaby i głoski,
 8. różnicować i naśladować słyszane odgłosy,
 9. wydłużać fazę wydechową,
 10. kierować środkiem strumienia powietrza,
 11. utrwalać prawidłowy sposób oddychania.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori