Empatia - porady dla mamy i taty

Rodzice chcą, aby ich dziecko było dobrym człowiekiem. Aby tak się stało musimy pamiętać o jego rozwoju emocjonalno-społecznym. Dziecko uczy się na drodze spontanicznych, okazjonalnych wpływów, towarzyszących sytuacjom życia codziennego. W rozwoju tym istotną rolę odgrywa zdolność do współbrzmienia uczuciowego, czyli empatia. Według D. Golemana przejawy empatii widoczne są już u niemowląt, szczególnie w kontaktach z matką. Te pierwsze kontakty stanowią podwaliny życia emocjonalnego.

Otwarci, ciepli i empatyczni rodzice są wzorem identyfikacyjnym dla rozwoju empatii i zachowań prospołecznych swoich dzieci. Dobrze rozwinięte i umiejętnie ukształtowane właściwości empatyczne w dzieciństwie owocują przez długie lata - ułatwiają nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, rozumienie społecznych zmian w otoczeniu, wzbogacają formy udzielania pomocy innym. B. Pudełkowicz stwierdza, że dziecko wychowywane w ciepłej atmosferze "uczy się swobodnie wyrażać swoje doznania i dostrzegać przeżycia innych, jest otwarte na możliwie wszystkie doświadczenia, zdolne do podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych informacji. W takiej atmosferze wyrasta człowiek otwarty na doświadczenia i zdolny do empatii". Dzieci wzrastające w poczuciu miłości, akceptacji mają właściwy stosunek do samego siebie i miłości własnej.

Ogromną siłą wzmagającą skuteczność działania rodziców, jest empatyczne rozumienie dziecka, bezwarunkowe akceptowanie go takim, jakie jest, dawanie mu oparcia zarówno wówczas, gdy doznaje niepowodzeń i klęsk, jak i wtedy, gdy ma powody do radości. W okresie sześciu pierwszych lat następuje rozwój dziecięcej zdolności dostrzegania cudzych potrzeb i uczuć. Nauczenie dzieci empatii może przynieść ogromne korzyści. Zdolność do wczuwania się w uczucia innych sprawia, że dzieci stają się mniej agresywne i angażują się w prospołeczne działania. W rezultacie empatyczne dzieci są bardziej lubiane przez rówieśników i dorosłych, odnoszą więcej sukcesów. W przyszłości łatwiej też budują intymne związki z partnerami, przyjaciółmi i własnymi dziećmi. Brak umiejętności empatycznych powoduje natomiast pojawienie się zachowań niepożądanych takich, jak agresja i zachowania aspołeczne.

W naszym przedszkolu podejmujemy wiele działań w kierunku rozwoju empatii dzieci. Jednym z nich jest udział w projekcie zbierania zakrętek na wózki inwalidzkie dla dzieci. Jesteśmy w Wieluniu regionalnymi koordynatorami projektu „Zakrętki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie", którego celem jest uświadomienie ludziom, iż poprzez mały czyn, jakim jest zbieranie zakrętek, można zarazem pomóc przyrodzie oraz poprawić życie niepełnosprawnym dzieciom. Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, etc. Zbieramy tylko i wyłącznie plastikowe zakrętki typu PET. Każdy, kto chciałby przyłączyć się do akcji może to zrobić w każdej chwili. Dla nas liczy się każdy kilogram, a nawet każda nakrętka. Każdy zebrany kilogram to kolejna złotówka na subkoncie fundacji, przeznaczona na zakup wózka inwalidzkiego.

Kolejne kroki, w jaki sposób można pomóc choremu dziecku, ofiarując mu wózek za zakrętki:

  1. Zbieramy zakrętki.  
  2. Dostarczamy je na adres regionalnego Koordynatora akcji: Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Odkrywcy Wiedzy"; ul. Częstochowska 22b od poniedziałku do piątku w godzinach 7.20 – 17.30.
  3. Koordynatorzy zajmują się ich logistyką.
  4. Zakrętki zostają przetransportowane do firmy recyklingowej.
  5. Firma recyklingowa za zebrane zakrętki (liczy się każdy kilogram) wpłaca środki finansowe na konto fundacji.
  6. Na koniec akcji fundacja wypłaca pieniądze i zakupuje wózek inwalidzki.
  7. Wózek inwalidzki przekazujemy niepełnosprawnemu dziecku.


Jeżeli wiecie Państwo, że w okolicach Wielunia któreś z dzieci potrzebuje wózka zgłoś go do nas lub bezpośrednio do organizatorów www.zakretki.info.


ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI!

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori