Edukacja przez ruch

Edukacja przez ruch to system pedagogiczny, którego techniki i metody pozwalają dzieciom na integrację sensoryczną i integrację procesów umysłowych. System ten odwołuje się do naturalnej potrzeby dziecka, jaką jest ruch. Rytmiczne procedury poruszania się podczas zajęć pozwalają dzieciom na doświadczanie swobody, radości, wyzwalają aktywność i chęć uczenia się. Zajęcia wspierają jednocześnie ich rozwój w czterech obszarach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie w edukacji origami. Składanie papieru jest także aktywnością zintegrowaną, gdyż nie można konstruować bez ruchu obydwu rąk, bez aktywności wzroku, myślenia itd.

 Dzięki tym zajęciom dzieci:

1.Usprawnianiają małą motorykę poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych zgodnie z metodyką systemu.
2.Doskonalą koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową.
3. Kształtują umiejętności współdziałania w parze oraz w grupie .
4. Doświadczają radości.
5. Zdobywają doświadczenia matematyczne poprzez manipulowanie papierem i składanie papieru według zasad orgiami.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori