Doświadczalscy

 Doświadczalscy to zajęcia dodatkowe, mające na celu w prosty sposób wprowadzenie dzieci w świat fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody. Oparte są głównie na doświadczeniach, w  których dzieci mogą brać czynny udział i poszerzać swoje wiadomości i umiejętności poprzez wszystkie zmysły.


Dziecko biorące udział w naszych zajęciach:

  1. zna i charakteryzuje cztery żywioły: woda, ogień, powietrze, ziemia,
  2. poznaje zasady rządzące prawami natury,
  3. umie wyjaśnić, jak rosną i rozwijają się rośliny, zwierzęta,
  4. wie, jak powstaje wiatr, burza, woda, grzmot,
  5. wyciąga wnioski z doświadczeń,
  6. rozwija umiejętność pracy w grupie i zespole,
  7. rozpoznaje poszczególne smaki, zapachy,
  8. poznaje zasady bezpiecznego wykonywania doświadczeń,
  9. potrafi określić, które doświadczenia może wykonywać sam, a które tylko w obecności dorosłych.

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori