Co nas wyróżnia?

  1. Szanujemy indywidualność każdego dziecka, kładąc nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego możliwości rozwojowych, zainteresowań, pasji.
  2. W centrum nauczania jest każde dziecko.
  3. Celem nauczania jest wzbudzanie motywacji dziecka do podejmowania działań na coraz wyższym poziomie, bez względu na wiek, w którym diagnozuje się ogólnie dany zakres materiału czy umiejętności do opanowania.
  4. Dziecko uczy się dla samej przyjemności, a nie dla stopni, nagród czy kar.
  5. W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych (pośrednio lub bezpośrednio).
  6. Dzieci uczą się we własnym tempie, same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat. Dorosły nie określa czasu, w którym dane zadanie ma zostać wykonane.
  7. Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel staje się ich towarzyszem, powiernikiem.
  8. Dzieci traktują klasę jako źródło materiałów do swojej pracy; mogą pracować przy stolikach, na dywaniku, samodzielnie lub w grupkach – nie są ograniczani do ławki i dyktowanego przez nauczyciela czasu na odpoczynek. Gdy potrzebują odpoczynku mogą z niego skorzystać.
  9. Wiedza zdobywana jest poprzez pracę na konkretnych pomocach, zaprojektowanych tak, aby pobudzać myślenie pojęciowe i prowadzić do powiązania abstrakcji z rzeczywistością – a nie na zasadzie zapamiętywania pojęć, często nie związanych z doświadczeniem dziecka.
  10. Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.

 U Odkrywców Wiedzy  podstawową zasadą działań są słowa dziecka, skierowane do Marii Montessori: „Pomóż mi zrobić to samemu”.

W naszym przedszkolu dostrzegamy ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Wszystkie działania podejmujemy w kierunku rozwijania zdolności oraz poszerzania wiedzy dziecka, przy czym granice zakresu posiadania wiadomości wyznacza samo dziecko. Uczy się tego, czego chce i ile chce. Aby umożliwić dziecku rozwój przygotowaliśmy otoczenie, w którym ma swobodę wyboru materiałów, działań i odkryć. Codziennie ma możliwość wyboru i pracy na dowolnych pomocach rozwojowych, które zaspokajają potrzebę odkrywania. Możliwość swobody i poczucie wolności jednakże podporządkowane jest normami, które na początku roku przedszkolnego wyznaczają same dzieci, a potem podpisują kontrakt.

U Odkrywców Wiedzy znacznie zmieniła się rola nauczyciela.
Lubimy przebywać z naszymi dziećmi i one to odczuwają, darząc nas również uczuciem przyjaźni. Obserwujemy je. Wiemy na jakim poziomie rozwoju jest każde dziecko. Nie prowadzimy nauczania poprzez wykład, ale tylko przygotowując odpowiednie pomoce rozwojowe, pozwalające na samodzielność dziecka. Jednakże, gdy dziecko poprosi o pomoc jesteśmy zawsze przygotowane do udzielenia jej.

Korzystamy z wewnętrznej siły dziecka, która pozwala mu kreować samego siebie. Dzięki niej dziecko rozwija własną wolę i chęć do nauki. W tym celu tworzymy otoczenie, bogate w stymulatory oraz uczucie przyjaźni i akceptacji ze strony nauczyciela. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stymulacji. Dlatego w naszym przedszkolu tworzymy środowisko miłości, przyjaźni, akceptacji, wzajemnego zrozumienia, radości, zabawy, bogate w podróże (spacery do różnych miejsc, typu muzeum, biblioteki itp. oraz prezentacje multimedialne). W ten sposób tworzymy optymalne warunki i przygotowujemy do wkroczenia w przyszłości w dorosłe życie. Pamiętając przy tym o zmyśle absorbującym dziecka, czyli zdolności bezkrytycznego absorbowania impulsów zewnętrznych. Małe dziecko, dzięki zmysłowi absorbującemu, posiada niepowtarzalną zdolność nauki. W naszym przedszkolu jednym podstawowych zadań nauczycieli jest wspieranie tej zdolności u każdego dziecka.

W przedszkolu Montessori dziecko otrzymuje wsparcie w dążeniu do samodzielności. Pomaga mu w tym materiał rozwojowy, nie tylko ułożony w zasięgu ręki dziecka, ale także umożliwiający samokontrolę. Innym czynnikiem wspierającym samodzielność jest dopasowanie mebli do wzrostu dziecka i duża przestrzeń, pozwalająca na swobodne poruszanie się.

Dla rozwoju psychicznego dziecka znaczne znaczenie ma ruch, dlatego nasi Odkrywcy Wiedzy mają możliwość swobodnego poruszania się. Poprzez ruch dziecko rozwija swoje ciało i poznaje otoczenie.  Małe dziecko jest ciągle aktywne, uczy się poprzez zabawę i ruch. Dzięki dotykowi i możliwości tworzenia czegoś nowego przy pomocy rąk wzrasta jego zdolność przyswajania. W naszym przedszkolu jest wiele możliwości rozwijania kreatywności podczas warsztatów artystycznych lub podczas pracy wolnej. Dziecko poznaje otoczenie poprzez własne badania i doświadczenia, dlatego dajemy dziecku możliwość wyboru działania oraz czasu wykonywania czynności według własnego rytmu.

Specyfiką naszego przedszkola, tak jak każdej innej placówki Montessori, są lekcje ciszy, polegające na wewnętrznym wyciszeniu się i powstrzymywaniu się od ruchu.  Celem tych ćwiczeń jest pełna koncentracja na sobie samym oraz poznanie swojego wnętrza. Cisza pomaga dzieciom uporządkować emocje, zdobyć umiejętność wyciszenia się, uspokojenia i skupienia, zwiększa wrażliwość na dźwięki, słowo, mowę.


Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori