Akwarelka

Akwarelka to twórcza metoda pracy z grupą poprzez sztukę, czyli muzykę, plastykę, ruch lub literaturę. Nieważne, czy umie się  malować czy grać – arteterapia nie opiera się bowiem na zdolnościach, lecz ekspresji twórczej.
Nasze zajęcia arteterapii pozwalają dzieciom na:
 1. rozwijanie własnych działań twórczych,
 2. pozawerbalne porozumiewanie się,
 3. uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
 4. zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia,  bycia rozumianym i docenianym,
 5. zrozumienie własnych pragnień, potrzeb,
 6. pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata,
 7. poznawanie innych - zmiana optyki widzenia swoich problemów,
 8. akceptacja siebie i innych,
 9. kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
 10. tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji,
 11. relaks, przyjemność, odpoczynek. 

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori