Terapia Integracji Sensorycznej

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej SI,  certyfikowany terapeuta metody Johansena IAS, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej - mgr Wioleta Łakoma (wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, statut nauczyciela dyplomowanego z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej).

         Aby profesjonalnie wykonywać zawód, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych warsztatach i kursach, m.in.:

  • Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej,
  • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej,
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania   prof. J. Cieszyńskiej,
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.

Jej obecność na liście terapeutów na oficjalnej stronie metody Integracji Sensorycznej   www.pstis.pl oraz metody Johansena IAS www.johansen-ias.pl jest dla Państwa potwierdzeniem posiadanych przez nią kompetencji jako terapeuty.

Prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną, przygotowując spersonalizowany program dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego wpływają bezpośrednio  na trudności w zakresie ruchu, mowy, koncentracji uwagi, wysokiego lub niskiego poziomu pobudzenia i innych, przekładających się na trudności w codziennym funkcjonowaniu. Poznanie tego, co leży  u podstaw tych trudności jest kluczem do sukcesów dziecka. Jej oferta obejmuje specjalistyczną, rzetelną diagnozę i terapię metodą Integracji Sensorycznej,  Indywidualny Trening Słuchowy Johansen-IAS.                 

Proponuje  wypełnienie Kwestionariusza Wstępnego w celu sprawdzenia czy trudności Państwa dziecka mogą być związane z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych. Po otrzymaniu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby zastanowić się nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy proponowanej w terapii  SI i Johansena IAS.

http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=block&str=podstrona_kwestionariusz

 http://www.johansen-ias.pl/index.php?page=3

   Rodzicu! Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka któryś z powyższych objawów i niepokoi Cię ta sytuacja, terapeutka zaprasza na konsultację.

Adres: Szczyty, ul. Szkolna 7
Kontakt telefoniczny: 502 294 571

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori