Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS

            Twórcą Indywidualnej Stymulacji Słuchu jest   dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). Terapia JIAS stosowana jest w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą  Hemisphere Specific Auditory Stimuation (HSAS),  w Skandynawii  jako  Auditory Discrimination Therapy (ADT).

              JIAS to skuteczna metoda pomocy osobom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Kierowana jest do dzieci od około 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych,  u których występują:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia uwagi słuchowej, trudności w rozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń;
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • autyzm,
 • trudności w uczeniu się języków obcych,

Czynnikami, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym są:

 • częste zapalenia ucha środkowego
 • przerost migdałka gardłowego
 • genetyczne dyspozycje,
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy głowy.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • koszty terapii rozłożone są w czasie (zakup indywidualnych płyt),
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę.

       Diagnoza pełna opiera się na badaniu audiometrii tonalnej, lateralizacji oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu, natomiast diagnoza uproszczona sporządzona jest według kwestionariusza wywiadu i obserwacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych, które wystarczy słuchać codziennie przez 10 minut. Postępy  w terapii kontrolowane są co 4 - 8 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa około 6-18 miesięcy.
 

Wstępny Kwestionariusz

dla dzieci z problemami ze słuchem

            

  Imię dziecka:……………………………..   Data urodzenia:………......…

 

  Wizyta:……………………………………....   Data:……………………...........

 

                                                                                                           Tak       Nie

1.  Czy występowały częste   infekcje  ucha  i/lub

problemy ze słuchem?

Komentarze:

2. Czy dziecko ma trudności ze słuchem przy znacznym  natężeniu

odgłosów w  tle?

Komentarze:

3. Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych jak

również z ich prawidłowym rozumieniem?

Komentarze:                                                                                              

4. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania czy robi to powoli z

dużym wysiłkiem ( widać, że się zastanawia )?

Komentarze:

5.  Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony?

Komentarze:

6. Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi?

Komentarze:

7. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie

utrzymać rytmu podczas mówienia?

Komentarze:

8. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób

wyrazów i znajomość gramatyki jest uboga?

Komentarze:

9. Czy dziecko jest  lub było poddawane terapii mowy?

Komentarze:

10. Czy dziecko ma problemy w przedszkolu / szkole?

Komentarze:

Więcej informacji o metodzie na stronach:

http://www.johansen-ias.pl/

http://www.centrumedukacji.com/files/img109.pdf

http://nauka.newsweek.pl/uszy-slysza--a-mozg-nie,81065,1,1.html

Newsletter Zapisz się!

Nasze motto:

"Jeśli naprawdę chcemy dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu i rozszerzyć światło cywilizacji na szersze forum, to musimy się zwrócić do dziecka"
Maria Montessori